Kontakt

IČO: 36 742 627
IČ DPH: SK2022339682
DIČ: 2022339682
Mi3, s.r.o.
Vajanského 3157/24
924 01 Galanta

Tel: +421 904 141 493

Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu: 4015414554/7500

Mi3, s.r.o. Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave,
vl. č. 19670/T, oddiel Sro.

Napíšte nám

Zobraziť Mi3, s.r.o. na väčšej mape